Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng v3

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng dành cho sản phẩm bảo mật máy tính cá nhân có trong USB di động.
  • Được biên soạn theo kiểu sách hướng dẫn bằng hình để vừa làm công cụ marketing giúp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trước khi quyết định mua hàng, vừa làm sách hướng dẫn sử dụng.

Khách hàng AhnLab

Định dạng PHIM

portfolio image

Comments are closed.