Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng CT280

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng đầu đọc thẻ nhớ thương mại.
  • Sách hướng dẫn này giúp phân biệt việc sử dụng thẻ vi mạch thông minh với việc sử dụng thẻ từ để bạn được thuận tiện.

Khách hàng Bluebird

Định dạng Bản giấy/PDF

portfolio image

Comments are closed.