Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng Leader

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn này được biên soạn hướng đến đối tượng mục tiêu là các khách hàng trẻ để phối hợp với định vị thương hiệu dẫn đầu thị trường.
  • Sách tường thuật một câu chuyện với nội dung thú vị như ảnh nhân vật minh họa và thiết kế nhiều màu sắc.

Khách hàng Haier

Định dạng Bản giấy/PDF

portfolio image

Comments are closed.