Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng Samsung S8+

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng Galaxy S8 và Galaxy S8+, những mẫu máy đỉnh cao thuộc thế hệ thứ tám của dòng Galaxy S.
  • Sách hướng dẫn có thẻ theo chủ đề và hướng dẫn về những chức năng trọng yếu cho các tính năng chính của sản phẩm, giúp nâng cao nhận thức về các tính năng mới mà người dùng hứng thú, quan tâm.

Khách hàng Samsung Electronics

Định dạng Bản giấy/PDF/Web cho di động

portfolio image portfolio image portfolio image portfolio image

Comments are closed.