Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng Gear S3

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng đồng hồ thông minh, kiểu thiết bị dùng đeo trên người thông dụng nhất.
  • Sách có hình minh họa và các hình mô phỏng màn hình tròn phù hợp với đặc tính sản phẩm, giúp truyền tải các thông tin hiệu quả (như thiết kế đồng hồ cổ điển, vòng đệm tròn)

Khách hàng Samsung Electronics

Định dạng Bản giấy/PDF/Web cho di động

portfolio image

Comments are closed.