Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng Gear VR

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm Gear VR của Samsung.
  • Sách hướng dẫn được cung cấp dưới dạng bản in thay vì dạng web hoặc ứng dụng để người dùng có thể làm theo các hướng dẫn đã in khi dùng sản phẩm cùng với điện thoại thông minh.

Khách hàng Samsung Electronics

Định dạng Bản giấy/PDF/Web cho di động

portfolio image

Comments are closed.