Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng NX500

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh không gương lật hiệu suất cao.
  • Sách hướng dẫn tiếng Hàn và tiếng Anh được biên soạn đồng thời, sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau.

Khách hàng Samsung Electronics

Định dạng Bản giấy/PDF

portfolio image

Comments are closed.