Portfolio

Sách hướng dẫn sử dụng SMT

prev button list button next button
  • Sách hướng dẫn sử dụng chương trình giải pháp tổng thể (T-Solution), giúp quản lý thiết bị dây chuyền sản xuất, trong đó có cả thiết bị gắn vi mạch.
  • Nâng cao khả năng sử dụng của người dùng bằng cách lưu vào cơ sở dữ liệu một số lượng lớn các thông tin liên quan đến thiết bị gắn vi mạch và kết hợp các tác động mô phỏng, đồng thời, sử dụng phương pháp tiến trình chạm.

Khách hàng Samsung Techwin

Định dạng ứng dụng máy tính bảng

portfolio image

Comments are closed.